انواع هیترهای سفارشی

مدل های ۲۴ ولت با کاربرد عمومی

 

مدل های ۲۲۰ ولت با کاربرد عمومی

ساخت انواع هیترهای سیلیکونی و کپتون سفارشی در هر ابعاد ، ولتاژ و توان