انواع هیترهای دور لوله ای

هیترهای دور لوله ای به ۲ دسته کلی تقسیم می شوند:
دسته اول هیترهایی که جهت جلوگیری از یخ زدگی مورد استفاده قرار می گیرند و دسته دوم ، هیترهایی که قادر به گرم نگه داشتن و یا گرم کردن مواد داخل لوله ها می باشند.